Emisija Sehara,
FTV 2005. godina
Emisija u produkciji FTV, u kojoj je prikazan proces izrade džezve u kazandžijskoj radionici Baščaušević Sakiba.
Sva prava zadržana | www.kazandzija.ba | Webmaster: Sanin Pehlivanović